จังหวัดภูเก็ต

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท รอยัล พารากอน ภูเก็ต จำกัด ภูเก็ต ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 เทศบาลตำบลวิชิต ภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 เทศบาลเมืองกะทู้ ภูเก็ต พระปกเกล้า 2560
4 บริษัท คุณแม่จู้ จำกัด ภูเก็ต ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
5 บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด ภูเก็ต ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
6 บริษัท รอยัล พารากอน ภูเก็ต จำกัด ภูเก็ต ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
7 เทศบาลตำบลวิชิต ภูเก็ต พระปกเกล้า 2559
8 เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต พระปกเกล้าทองคำ 2559
9 เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
10 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559

จังหวัดภูเก็ต

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท รอยัล พารากอน ภูเก็ต จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวิชิต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองกะทู้
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท คุณแม่จู้ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท รอยัล พารากอน ภูเก็ต จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวิชิต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210