จังหวัดปทุมธานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 บริษัท ภูสุวรรณ อินเตอร์เทรด จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลดีเด่น 2560
3 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ปทุมธานี พระปกเกล้า 2560
4 บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
5 บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลดีเด่น 2559
6 บริษัท ที-เน็ต จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลดีเด่น 2559
7 บริษัท ปราบขยะ รีไซเคิล จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
8 บริษัท อีซี่ สเต็ก จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
9 บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
10 บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559

จังหวัดปทุมธานี

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ภูสุวรรณ อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ที-เน็ต จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ปราบขยะ รีไซเคิล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อีซี่ สเต็ก จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210